Niğde’de kurban bıçakları bilenmeye başladı

Niğde’de kurban bıçakları bilenmeye başladı
Niğde’de kurban bıçakları bilenmeye başladı Admin
Reklam

 

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Niğde’de bıçak bileme çarkları dönmeye başladı. Bıçaklar 15 liradan, satırları ise 25 liradan bileniyor.

Niğde’de uzun yıl­lar­dır bıçak işi yapan Meh­met Ircı, Kur­ban Bay­ra­mı’nın yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te yo­ğun­luk oluş­tu­ğu­nu be­lir­te­rek, bıçak almak ve bi­let­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rın iş­le­ri­ni son güne bı­rak­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da tav­si­ye­de bu­lun­du. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın. Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satılıyor. Kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat edilmeli. Bıçaklar 15 liradan, satırlar ise 25 liradan bileniyor" dedi.

BIÇAK DÜZ­GÜN BİLEN­MELİ

Va­tan­daş­la­rın bı­çak­la­rı­nı işin­de ehil ki­şi­le­re yap­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Meh­met Ircı, “Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız bıçak bi­le­me iş­le­ri­ni son güne bı­rak­ma­sın­lar. Bıçak düz­gün bi­len­mez­se ke­se­ce­ği hay­va­na ezi­yet eder, bı­ça­ğı kes­mez. Hay­va­na yazık olur, ken­di­si de rezil olur. En iyisi bay­ram ön­ce­sin­de va­tan­daş­la­rı­mız bı­çak­la­rı­nı işini güzel yapan bir us­ta­ya yap­tır­sın­lar” dedi.
Bı­çak­çı Meh­met Ircı, bay­ra­mın yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te her geçen gün iş yo­ğun­lu­ğu­nun art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bıçak başı bi­le­me iş­le­min­den 15 TL gibi bir ücret al­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi çocuklara mont yardımı
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi çocuklara mont yardımı
Çocuklarda Biberon çürüklerini ihmale getirmeyin
Çocuklarda Biberon çürüklerini ihmale getirmeyin